Filtry dyskowe w oczyszczaniu ścieków komunalnych – dlaczego warto je stosować?

filtry dyskowe

Nowoczesne metody filtracji i oczyszczania ścieków są stosowane nie tylko przez zakłady przemysłowe, ale także gminy, miasta i przedsiębiorstwa odpowiedzialne za utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Metoda filtracji mechanicznej z użyciem filtrów dyskowych to świetne rozwiązanie. W ten sposób można usunąć nawet 90% zawiesiny i zanieczyszczeń bez dodatku środków chemicznych.

Jak działają filtry dyskowe w systemach oczyszczania ścieków?

Zasada działania filtrów dyskowych jest dość prosta. Co więcej, kompaktowe konstrukcje filtrów gwarantują większą powierzchnię filtracyjną w porównaniu do filtrów bębnowych o podobnych gabarytach.

Filtry dyskowe są wyposażone w dyski, na których zamontowane są tkaniny filtracyjne wychwytujące zawiesiny z wody. Zanieczyszczenia zgromadzone na tkaninach filtracyjnych są usuwane z systemu dzięki zastosowaniu systemu płukania wstecznego. To oznacza, że oczyszczana woda lub ścieki przepływają z wnętrza na zewnątrz dysków filtracyjnych, a następnie są gromadzone w zbiorniku filtra. Ostatecznie ciecz jest odprowadzana na zewnątrz urządzenia.

Gdzie można wykorzystać filtry dyskowe?

Nowoczesne filtry dyskowe sprawdzają się w komunalnych oczyszczalniach ścieków. Z powodzeniem można je stosować do:

  • wstępnego oczyszczania wody lub ścieków,
  • oczyszczania wód z kanalizacji ogólnospławnej,
  • usuwania fosforanów z cieczy,
  • doczyszczania ścieków,
  • oczyszczania ścieków do ponownego wykorzystania.

Duża część urządzeń dostarczonych na rynek pracuje w komunalnych oczyszczalniach ścieków na terenie miast i gmin, ale mogą być także stosowane w oczyszczalniach przedsiębiorstw przemysłowych. 

 

Stosowanie filtrów dyskowych – dlaczego warto zainwestować w tę technologię?

Jest mnóstwo powodów, dla których warto zdecydować się na nowoczesne systemy oczyszczania wody i ścieków – także z zastosowaniem filtrów dyskowych. Filtracja mechaniczna w oczyszczalniach odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o dalsze etapy oczyszczania ścieków. To fenomenalna bariera, która redukuje szkodliwe związki w zawiesinie zawartej w zanieczyszczonej wodzie nawet o ponad 80% bez konieczności stosowania środków chemicznych.

Kilka powodów, dla których warto inwestować w filtry dyskowe to:

  • doskonałe uzupełnienie pozostałych systemów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
  • dodatkowe zabezpieczenie umożliwiające wydłużenie czasu przetrzymywania wody w układach zamkniętych,
  • zabezpieczenie odpływów z reaktorów MBBR oraz po innych biologicznych procesach oczyszczania ścieków,
  • możliwość zastąpienia osadników i piaskowników.

Podsumowując: filtry dyskowe odgrywają kluczową rolę, jeśli chodzi o proces uzdatniania wody i oczyszczania ścieków komunalnych. 

Przeczytaj również: https://www.kierunek-przedsiebiorczosc.pl/czym-jest-flotacja-wody/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *