Jak wpływać na rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym?

proces nauczania

Integracja w szkole to nie tylko społeczne akceptowanie każdej jednostki i wspólne realizowanie celów. Pamiętajmy, że to całościowy system kształcenia a także wychowania uczniów. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy dzieci wykazują ten sam poziom sprawności, zarówno fizycznej jak i intelektualnej.

Ogromną popularnością cieszą się szkoły integracyjne, w których miejsce znajdują dzieci niepełnosprawne bądź z zaburzeniami o podłożu neurologicznym. W szkołach tych każdy uczeń traktowany jest indywidualnie a oprócz tolerancji i akceptacji „odmienności” a proces nauczania obejmuje tradycyjny program nauczania. Co więcej, dzieci z autyzmem czy fizycznie opóźnione w rozwoju mogą liczyć na profesjonalną rehabilitację i specjalne zajęcia rewalidacyjne. Scenariusz takich lekcji jest dopasowany do potrzeb i możliwości uczniów. W wyniku czego szkoły integracyjne są więc doskonałym przystankiem dla wszystkich dzieci, które nie są jest przystosowane do pobierania nauki w szkołach standardowych. W takich placówkach mogą czuć się wyobcowane a kadra pedagogiczna nie jest niestety odpowiednio wyszkolona, by traktować każdego ucznia w sposób indywidualny, spełniając jego oczekiwania i potrzeby.

Pamiętajmy, że integracja w szkole to więc cały szereg mechanizmów, które mają przygotować dziecko do samodzielnego życia w społeczeństwie, w pełnej sprawności. Dlatego uczęszczanie do szkoły integracyjnej to nie żadna ujma a raczej pomoc, dzięki której przebiega prawidłowy rozwój naszej pociechy, zostają niwelowane problemy a dziecko realizuje przy tym standardowy program edukacyjny, jaki został wytyczony przez MEN.

Wybranie odpowiedniej szkoły to jedno, natomiast można też wspierać dziecko poprzez zaopatrzenie się w odpowiednie, wartościowe zabawki, np. garaż z samochodami dla dzieci – ciekawy zestaw, sprzyjający ćwiczeniu motoryki małej oraz zachęcającego do abstrakcyjnego myślenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *