Dzieci Ukraińców w warszawskich szkołach

Cudzoziemcy, którzy żyją w Polsce, mają obowiązek posłać swoje dziecko do szkoły. Każde dziecko w wieku od 7 do 18 lat jest objęte obowiązkiem szkolnym albo obowiązkiem nauki w domu. Jeśli rodzice nie dostosują się do tych wymogów, zostaną na nich nałożone sankcje. Edukacja jest przewidziana również dla dzieci, które nie mają obywatelstwa polskiego, ale w ramach pobytu stałego mieszkają na terenie naszego kraju.

Dziecko, które ukończyło 7 lat albo rocznikowo ma tyle, musi od 1 września pójść do 1 klasy szkoły podstawowej. Czy wiecie, że jeśli rodzice nie zastosują się do tego obowiązku, spotkają się z nałożeniem wysokiej kary grzywny albo nawet pozbawieniem praw rodzicielskich?

Ile to kosztuje?

Co ważne, edukacja w Polsce jest bezpłatna. Nie płacą za nią nie tylko obywatele Polski, ale również Ukraińcy, którzy do naszego kraju przybyli w celach zarobkowych i wychowują tutaj swoje dzieci. Nauka jest oczywiście bezpłatna w szkołach państwowych, takich jak szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum. Rodzice muszą być jednak nastawieni na dodatkowe koszty, jakie wymaga edukacja. Do takich zaliczyć można obowiązek zakupu podręczników szkolnych, przyborów szkolnych, szkolnej wyprawki. Rodzic zobowiązany będzie również do opłaty za ubezpieczenie dziecka. Dobrowolnie płacić może za wyżywienie dziecka w szkole. Praktycznie każda placówka szkolna wymaga również cyklicznych opłat za radę rodziców, wydatki klasowe, wycieczki szkolne. Nie wszystkie z nich są oczywiście obowiązkowe, ale konieczne wtedy, jeśli dziecko czynnie uczestniczy w danych wydarzeniach.

Kilka słów o tolerancji

Pamiętajmy jednak, że dzieci, które przybyły do Polski z innych krajów, nie mają łatwego startu. Pierwszym problemem staje się bariera językowa. Zadaniem pedagogów jest czuwanie nad dobrym przebiegiem adaptacji. Niestety już w szkołach podstawowych widoczne są przejawy nietolerancji i agresji. Dziecko z Ukrainy może stać się wycofane i osamotnione. Należy zadbać o to, by jak najszybciej zyskało akceptację innych. Przecież już sama przeprowadzka do obcego kraju była dla niego zapewne ciężkim przeżyciem.

Dobrą informacją jest natomiast to, że wiele szkół wdraża specjalny program adaptacyjny. Wszystko dlatego, że do Polski przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców. Głównie są to Ukraińcy, którzy uciekają z kraju, który ogarnęła wojna i bieda. To w Polsce chcą oni zapewnić dobry byt i jakościową edukację swoim potomkom.

Łamanie bariery językowej

Cudzoziemcy mogą liczyć również na bezpłatną pomoc w ramach nauki języka polskiego. Każdy uczeń, który ma problem z poprawną polszczyzną, może liczyć na zajęcia dodatkowe w szkole. Takie przewidziane są przez cały pierwszy rok jego pobytu w naszym kraju. Dzieci mogą liczyć na jedną lekcję, czyli 45 minut dodatkowo, w ramach edukacji polskiego i każdego przedmiotu, z którym szczególnie sobie nie radzi. Takie zajęcia mogą odbywać się indywidualnie lub grupowo.

Kwestie organizacyjne

Rok szkolny trwa w Polsce od 1 września do ostatniego piątku czerwca kolejnego roku kalendarzowego. W każdym roku szkolnym Minister Edukacji Narodowej określa konkretne daty trwania roku szkolnego, przerw w nauce oraz dni wolnych. Pamiętajmy, że oprócz wakacji letnich (lipiec-sierpień), dzieci mogą liczyć również na ferie zimowe, które trwają 14 dni. Dla każdego województwa ustalany jest inny termin trwania ferii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *